FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Home FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie dla Probet-Dasag

Probet-Dasag Sp. z o. o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Probet-Dasag Sp. z o.o.” w ramach działania:
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Dofinansowanie projektu z UE: 341 577, 84 PLN