Metody układania tarasów

W zależności od miejsca ułożenia i przeznaczenia można zastosować jedną z niżej wymienionych metod:

Układanie bez wypełniania spoin – odprowadzenie wody podpowierzchniowe

  1. Układanie na podkładkach dystansowych

Najprostszą i zarazem najtańszą techniką jest ułożenie płytek na podkładkach z regulowaną wysokością. Przy zastosowaniu tego rozwiązania oszczędzają Państwo czas i minimalizują nakład pracy. Dystanse na podkładkach tworzą idealnie równą spoinę, a podkładki niwelują nierówności podłoża. Układanie następuje bezpośrednio ma warstwie wodoszczelnej (np. papie izolacyjnej) lub jastrychu betonowym. Metoda ta znajduje zastosowanie na tarasach, balkonach, w logiach i ogrodach zimowych.

  1. Układanie na woreczkach foliowych z zaprawą

Woreczek foliowy napełniony wilgotną zaprawą cementową należy ułożyć w miejscu, gdzie stykają się narożniki czterech płytek. Warto użyć krzyżyka, by spoina między płytkami zachowała jednakową szerokość. Do czasu stwardnienia zaprawy można korygować ewentualnie nierówność poprzez dobijanie płytek gumowym młotkiem.

  1. Układanie na warstwie żwiru

Na wodoszczelną warstwę nanosimy żwir o uziarnieniu 2-8mm (grubość warstwy min. 5cm). Po wyrównaniu go do żądanego poziomu tarasu układamy na nim płytki.

Przy zastosowaniu ww. metod układania, spoiny pozostawia się nie wypełnione. Woda opadowa przedostaje się nimi do warstwy wodoszczelnej, po której jest odprowadzana.

Układanie z wypełnieniem spoin – odprowadzenie wody powierzchniowe

  1. Układanie na podłożu naturalnym

Stosując tę metodę bardzo istotną czynnością jest usunięcie warstwy humusu do głębokości stabilnego, przepuszczalnego podłoża, służącego do drenażu oraz stanowiącego warstwę nośną.

Na tak przygotowane podłoże nanosimy min. 8 centymetrową warstwę zaprawy cementowej o wilgotnej konsystencji, na której po wyrównaniu układamy płytki, dobijając je gumowym młotkiem. Spoinowanie wykonuje się zaprawą cementową nanoszoną bezpośrednio na spoinę (nie wolno szlamować powierzchni płytek, w szczególności piaskowanych
i płukanych).

  1. Układanie na płycie betonowej

Na zwilżoną płytę betonową nanosimy warstwę zaprawy cementowej o gr. min. 3 cm (konsystencja gęstoplastyczna). Na wyrównaną zaprawę wylewamy mleczko cementowe i układamy płytki dobijając je gumowym młotkiem. Spoinowanie jak wyżej.

Wszystkie metody wymagają spoiny o szerokości ok. 5 mm. Powierzchnie o wymiarach ponad 50 m² wymagają dylatowania. Niezbędne jest również z dylatowanie tarasów od ścian budynku.

źródło: Probet-Dasag