PRODUKTY

Płyty fasadowe to rodzaj materiału wykończeniowego lub konstrukcyjnego. Są wykorzystywane przy tworzeniu elewacji kubaturowych. Wytwarzane przez nas produkty posiadają efektowną fakturą zewnętrzną i kolorystykę zgodną z założeniami projektowymi. Oferujemy elementy dostępne w postaci:

* płyt drobnowymiarowych niezbrojonych o grubości 5 cm o maksymalnych wymiarach 50×150 cm w technologii betonu samozagęszczalnego;
* płyt zbrojonych o maksymalnych wymiarach 300×120 cm i grubości do 20 cm;
* elementów takich jak: gzymsy, parapety, elementy ościeży, produkowane wg indywidualnych projektów.

Płyty fasadowe produkujemy wyłącznie na zamówienie zgodnie z kolorystyką i wzornictwem naszych katalogów. Powstają na bazie betonu szlachetnego w wersji: szlifowanej, szlifowanej i piaskowanej, piaskowanej, z fakturą betonu architektonicznego. Przy zamówieniach obiektowych możliwe jest dobranie wzoru dostosowanego do szczególnej koncepcji architektonicznej.