Realizacje

Galeria Warmińska, Olsztyn

Największy obiekt handlowy w północno-wschodniej części Polski, który wyszedł spod kreski światowej sławy architekta Stefana Kuryłowicza z pracowni Kuryłowicz & Associates. Oryginalna forma powstała w skutek inspiracji lokalną tradycją budowlaną, czyli tak zwanym murem pruskim. Układ betonowej kratownicy oplatającej fasadę oraz boczną elewację Galerii Warmińskiej przypomina spoiny z murowanych kamieni, którymi charakteryzują się historyczne budynki Warmii i Mazur.

Na potrzeby inwestycji dostarczyliśmy:

– 7320 m2 płyt brukowych,
– elementy fontanny – płyty łukowe i otworowane,
– 600 mb schodów terenowych,
– amfiteatr – 288 mb siedzisk (z elementów kątowych o wymiarach do 285 x 110 x 43 cm) i 184 mb schodów,
– ok. 500 mb stopni kątowych wewnętrznych,
– ok. 180 m2 płyt posadzkowych.