Realizacje

Home realizacje Wydział Chemii UAM, Poznań

Wydział Chemii UAM, Poznań

Nowy budynek Wydziału Chemii na kampusie Morasko liczy prawie 30 tys. metrów powierzchni. W jednej jego części zlokalizowano laboratoria naukowo – badawcze oraz dydaktyczne, sale wykładowe oraz biblioteka z czytelnią, a w drugiej – laboratoria naukowe do badań specjalnych.