Realizacje

Przestrzeń publiczna

Funkcjonujące w przestrzeni miejskiej gmachy użyteczności publicznej coraz częściej zaskakują nowoczesną bryłą i nietuzinkowym projektem. Nowe budynki administracyjne odbiegają od tradycyjnej architektury, wyznaczając ciekawy i nieoczywisty kierunek budownictwa państwowego, łączącego sztukę z formalizmem.