Systemy dotykowe

Infrastruktura komunikacyjna oraz przestrzenie użyteczności publicznej muszą spełniać najwyższe standardy,
które pozwolą zapobiegać ewentualnym zagrożeniom wynikającym z charakteru tych miejsc.

Systemy oznakowania dotykowego Probet-Dasag ułatwiają osobom niewidomym i niedowidzącym samodzielne poruszanie się, przyczyniając się do zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Na wielu dworcach w Polsce brakuje czytelnych znaków ostrzegawczych przed krawędzią peronu czy innych niebezpieczeństwach. Podróżujące osoby niewidome lub niedowidzące, które chcą bezpiecznie dotrzeć do pociągu, mogą spotkać na swojej drodze wiele niemiłych niespodzianek.

Na dobrej drodze

Systemy oznakowania dotykowego Probet-Dasag ułatwiają osobom niewidomym i niedowidzącym samodzielne poruszanie w przestrzeni publicznej, dostarczając podstawowych informacji o miejscach niebezpiecznych lub ważnych. Systemy dotykowe wspomagają poruszanie się po obiektach związanych nie tylko z infrastrukturą komunikacyjną, ale również po obiektach użyteczności publicznej czy galeriach handlowych. Wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych, systemy dotykowe przyczyniają się do aktywizacji społecznej, a poprzez bodźce dotykowe wpływają na zwiększenie swobody poruszania się i samodzielności w podejmowaniu decyzji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy systemu dostarczają podstawowych informacji o ewentualnym niebezpieczeństwie wynikającym z charakteru obiektów infrastruktury komunikacyjnej. Składają się na nie: elementy ostrzegawcze, kontrastowe, prowadzące, informacyjne, a także płyty nawierzchniowe zewnętrzne i wewnętrzne, płyty krawędziowo-peronowe oraz schody. Systemy oznakowania dotykowego to gwarancja doskonałych walorów użytkowych i estetycznych.

Elementy systemu dostępne są w różnorodnych wzorach i kolorach oraz w modułowych formatach, gwarantujących spójność systemu. Wszystkie składowe gwarantują użytkownikom wysoką antypoślizgowość (R10-R13) oraz odporność na ścieranie <18 cm³/mm². Komponenty wyróżnia niska nasiąkliwość wagowa na poziomie <5% oraz kontrastowość elementów na poziomie K>0,4 (zgodnie z przyjętą normą DIN 32984:2011-10, która jest podstawą oceny kontrastu). Elementy posiadają I klasę twardości. Dodatkowo, istnieje możliwość dostosowania ich grubości do planowanych obciążeń.  Wszystkie elementy systemu oznakowania dotykowego Probet-Dasag, dzięki impregnacji i hydrofobizacji, są odporne na zabrudzenia.

Miejsca użyteczności publicznej, a zwłaszcza newralgiczne przestrzenie infrastruktury komunikacyjnej, muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.  Systemy oznakowania dotykowego Probet-Dasag spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie zmienionym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 czerwca 2014 r.

Dworzec na medal – Łódź Fabryczna

Łódzka inwestycja jest największym dworcem kolejowym w Polsce. Jego całkowita powierzchnia wynosi ok. 65tys.m2. Nowa Łódź Fabryczna to pierwsza w kraju oraz trzecia w Europie inwestycja kolejowa pod względem skali i specyfiki prac. Porównywana jest z dworcami głównymi w Berlinie czy Wiedniu, które uznawane są za perły architektury. Inwestycja wpisuje się we współczesny model tworzenia w centrach miast zintegrowanych systemów transportowych, których zaletą jest optymalizacja kosztów i czasu transportu. Trzypoziomowy dworzec łączy w sobie m.in. trzy przestronne hale doświetlone naturalnym światłem słonecznym, stację kolejową z czterema peronami i ośmioma torami, dworzec autobusowy na 24 stanowiska, trzy poziomy parkingów, zielony pasaż dla pieszych, czy specjalnie wydzielone miejsca dla rowerzystów.

Podczas budowy dworca Łódź Fabryczna wykorzystano systemy dotykowe Probet-Dasag, dzięki którym możliwe było stworzenie obiektu przyjaznego dla pasażerów. Na tak dużej przestrzeni użyto ok. 10 km płyt z betonu szlachetnego oraz zewnętrznych okładzin schodów z prefabrykowanych betonowych elementów. Na specjalne zamówienie inwestorów stworzono niestandardową gamę kolorystyczną oznakowania dotykowego, dzięki czemu możliwe było zachowanie spójności wizualnej projektu.

Podczas projektowania przestrzeni publicznej należy szczególną uwagę zwrócić na potrzeby osób niepełnosprawnych. Warto jednak zauważyć, że montaż systemów oznakowania dotykowego w miejscach użyteczności publicznej zwiększa bezpieczeństwo nie tylko osób mających problem ze wzrokiem, ale także pozostałych użytkowników. Takie oznakowanie jest ostrzeżeniem dla użytkowników przed sytuacjami zagrażającymi zdrowiu lub życiu.

Autor: Probet-Dasag