LAGO

POWIERZCHNIA PŁUKANA

Natychmiast po formowaniu płyta poddana jest „płukaniu” przy użyciu wielu strumieni wody pod niskim ciśnieniem. W jego wyniku ziarna kruszyw zostają częściowo odsłonięte ukazując swój kształt i barwę, a powierzchnia elementów zostaje uszorstkowiona i nabiera szczególnie wysokich parametrów antypoślizgowych.