TOP SEAL

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ IMPREGNACJI

Wyroby PROBET-DASAG są wewnętrznie impregnowane w procesie produkcji, natomiast serie oznaczone pieczęcią DASAG TOP SEAL otrzymują dodatkową zewnętrzną warstwę ochronną.

Impregnacja wewnętrzna posiada wysokie parametry hydrofobizacji wyrobu, dzięki czemu materiały wolniej wchłaniają wilgoć z podłoża, a  ilość pojawiających się na powierzchni wodorotlenków wapnia zostaje zredukowana. Warstwy ochronne DASAG TOP SEAL zabezpieczają wyroby przed nadmiernym wchłanianiem wody i zabrudzeń, są odporne na niszczące działanie promieni UV i trudno ścieralne. Ułatwiają utrzymanie powierzchni w czystości, nadając jej lekkiego połysku.