Kontakt

Home Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

Aby uniknąć wydłużenia procesu reklamacyjnego – przed wypełnieniem
formularza zapoznaj się z zasadami zgłaszania reklamacji, dostępnymi tutaj.

 

Brak wystarczających danych będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia.



Klient (wymagany jest tylko numer klienta, jeżeli go nie posiadasz - uzupełnij pozostałe pola)





Dane kontaktowe



Lokalizacja towaru



Reklamowane produkty



Data wykrycia wady





Do formularza należy dołączyć:
- zdjęcie uszkodzeń / wad produktu,
- kopię dokumentu sprzedaży / WZ,
- potwierdzenie zapłaty za reklamowany towar,
- zdjęcia etykiety wyrobu, etykiety kontroli jakości (jeśli to możliwe).


Aby wysłać zgłoszenie wymagane jest wyrażenie zgód. Przed wyrażaniem zgód prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – art. 13 RODO.

* pole obowiązkowe

Captcha: captcha