PRATO

POWIERZCHNIA PIASKOWANA

Powierzchnia elementów poddana jest obróbce strumieniowej przy użyciu kulek stalowych, zwanej potocznie „piaskowaniem”. W jej wyniku ziarna kruszyw z kamienia naturalnego zostają częściowo odsłonięte, powierzchnia zostaje uszorstkowiona i nabiera niepowtarzalnego charakteru.